Giỏ hàng(0 sản phẩm)

CỬA HÀNG RAU SẠCH - HỮU CƠ VIỆT TÂM

0

Sản phẩm

Danh mục

Cá cam (Kg)

200.000đ

Cá bống tượng (Kg)

240.000đ

Cá mắt kiếng (Kg)

100.000đ

Cá hường đập (Kg)

220.000đ

Cá ngân (Kg)

165.000đ

Cá chai (Kg)

200.000đ

Tôm bạc (Nhỏ) (Kg)

300.000đ

Cá hanh (Nhỏ) (Kg)

210.000đ

Cá đối (nhỏ) (Kg)

210.000đ

Cá bống cát (nhỏ) (Kg)

220.000đ

Cá chàm (Kg)

170.000đ

Cá kèo (Kg)

245.000đ