Giỏ hàng(0 sản phẩm)

CỬA HÀNG RAU SẠCH - HỮU CƠ VIỆT TÂM

0

Sản phẩm

Danh mục

Gừng (Kg)

75.000đ

Chanh hữu cơ (Kg)

60.000đ

Chanh hàng quê (Kg)

30.000đ

Xà lách xoong (Kg)

65.000đ

Xà lách mỡ (Kg)

65.000đ

Xà lách lo lo xanh (Kg)

60.000đ

Xà lách carol (Kg)

60.000đ

Tần ô Thiên Sinh (Kg)

60.000đ

Tần ô (Kg)

55.000đ

Su su (Kg)

55.000đ

Su hào (Đà lạt) (Kg)

53.000đ

Su hào (Kg)

58.000đ