Giỏ hàng(0 sản phẩm)

CỬA HÀNG RAU SẠCH - HỮU CƠ VIỆT TÂM

0

Sản phẩm

Danh mục

Thịt heo xay (Heo rừng lai) (Kg)

190.000đ

Thịt đùi heo (Kg)

210.000đ

Thịt nọng (Kg)

175.000đ

Thịt nách heo (Kg)

225.000đ

Nạc dăm heo (Kg)

230.000đ

Ba rọi thường (Kg)

225.000đ

Ba rọi rút sườn (Kg)

280.000đ

Óc heo (Kg)

90.000đ

Cuống họng heo (Kg)

210.000đ

Dồi trường heo (Kg)

350.000đ

Da heo (Kg)

60.000đ

Xương đuôi heo (Kg)

140.000đ