Giỏ hàng ( 0 sản phẩm)
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Thủy Hải Sản

Danh mục
Cá Lóc Thiên Nhiên

Tình trạng( Còn hàng )

Cá Lóc Thiên Nhiên

285.000₫
Cá Lóc Thiên Nhiên Phi Lê

Tình trạng( Còn hàng )

Cá Lóc Thiên Nhiên Phi Lê

475.000₫
Cá Chẽm Khoanh - Thiên Nhiên

Tình trạng( Còn hàng )

Cá Chẽm Khoanh - Thiên Nhiên

275.000₫
Cá Chẽm Phi Lê - Thiên Nhiên

Tình trạng( Còn hàng )

Cá Chẽm Phi Lê - Thiên Nhiên

34.000₫
Cá Cơm - Thiên Nhiên

Tình trạng( Còn hàng )

Cá Cơm - Thiên Nhiên

200.000₫
Cá Bớp - Thiên Nhiên

Tình trạng( Còn hàng )

Cá Bớp - Thiên Nhiên

450.000₫
Cá Bông Lau - Thiên Nhiên

Tình trạng( Còn hàng )

Cá Bông Lau - Thiên Nhiên

450.000₫
Cá Thu - Thiên Nhiên

Tình trạng( Còn hàng )

Cá Thu - Thiên Nhiên

350.000₫
Cá Hú - Thiên Nhiên

Tình trạng( Còn hàng )

Cá Hú - Thiên Nhiên

145.000₫
Cá Lăng - Thiên Nhiên

Tình trạng( Còn hàng )

Cá Lăng - Thiên Nhiên

295.000₫
Cá Ngát - Thiên Nhiên

Tình trạng( Còn hàng )

Cá Ngát - Thiên Nhiên

280.000₫
Chả Cá Thát Lát

Tình trạng( Còn hàng )

Chả Cá Thát Lát

310.000₫
Cua Đồng Xay

Tình trạng( Còn hàng )

Cua Đồng Xay

200.000₫
Chả Cá Thu Quết Sẵn

Tình trạng( Còn hàng )

Chả Cá Thu Quết Sẵn

230.000₫
Cồi Sò Điệp

Tình trạng( Còn hàng )

Cồi Sò Điệp

250.000₫
Mực Lá - Thiên Nhiên

Tình trạng( Còn hàng )

Mực Lá - Thiên Nhiên

410.000₫
Mực Nang - Thiên Nhiên

Tình trạng( Còn hàng )

Mực Nang - Thiên Nhiên

315.000₫
Mực Ống - Thiên Nhiên

Tình trạng( Còn hàng )

Mực Ống - Thiên Nhiên

370.000₫
Tôm Sú Quảng Canh

Tình trạng( Còn hàng )

Tôm Sú Quảng Canh

375.000₫
Tôm Bạc Quảng Canh

Tình trạng( Còn hàng )

Tôm Bạc Quảng Canh

345.000₫